BIS Arquitectes S.L. Assessoria i Càlcul d'Estructures

Construcció I Control M.Roig i Associats SL: Ramon Calveres i Cots, Arquitectes tècnics

Diagonal Arquitectura SL: Eduard Simó / Róma Crespiera, Arquitectes

Elisenda Porta Navarro, Arquitecta tècnic

Francesc Belart Calvet: Francesc Belart / Mercè Comas, Arquitectes tècnics

INDUS, Assessoria i Càlcul d'Estructures

Jordi Daví Aragay, Arquitecte tècnic

Josep Mª Cots i Call, Enginyer

Josep Mª Guasch Bové, Arquitecte tècnic

Lluís Senan Barón, Arquitecte tècnic

Manuel Comas Olivella / Javier Mateos, Enginyers Industrials

Valeri Consultors Associats: Mercè Ramos Ortiz, Enginyer Industrial

Manuel Pardo Pampillón, Enginyer

Maria Casanova Roca, Llicenciada en Ciències Fisiques