HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (X07)

SITUACIÓ:

C/. Pinar. Viladecans. Barcelona.

PROJECTE:

Jesús Maria Parra Garriga & Jordi Dolz Abadia. (1986).

COL·LABORACIÓ:

Ferran Quintana Berniola (estructura).

OBRA:

Jesús Maria Parra & Jordi Dolz Abadia. (1988).

PROMOTOR:

Pierre Ramon Prat & Maria del Carme Vivó.

CONSTRUCTOR:

Josep Serrano.

SUPERFÍCIE:

260 m2