Des dels inicis de la nostra activitat hem realitzat diversos treball de consultoria i assistència tècnica entre els que destaquem:

Estudi Patològic de 10 parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
ITEC (per compte de la Corporació Metropolitana de Barcelona). Elaboració: 1991.

Presa de dades per al programa de manteniment preventiu dels Casals-Residències de Gent Gran.
ITEC (per compte de la Generalitat de Catalunya). Elaboració: 1993.

Anàlisi patològica de 85 edificis d'habitatge al Poble Sec, Barcelona.
ITEC (per compte de l'Ajuntament de Barcelona). Elaboració: 1993.

Anàlisi patològica, amb proposta d'intervenció i valoració, de la xarxa d'albergs de joventut.
ITEC (per compte de Governació, Generalitat de Catalunya). Elaboració: 1994.

Anàlisi patològica, amb proposta d'intervenció i valoració, de 32 edificis d'habitatge a Ciutat Vella, Barcelona. ITEC (per compte de l'Ajuntament de Barcelona). Elaboració: 1997.
Dictàmens tècnics de l'estat de conservació i manteniment (CTR) de 35 edificis per a la Oficina Consultora Tècnica del C.O.A.C. El·laboració 2000- 2001.

Inspecció d'edificis del parc d'habitatges gestionats per ADIGSA.
ITEC (per compte d'ADIGSA, Generalitat de Catalunya). Elaboració: 1997-2000-2002-2004-2008.

Inspecció d'edificis del parc de "Immobiliària Colonial", amb dictamen sobre l'estat de conservació i manteniment i propostes de reparació. ITEC (Per compte de Inmobiliaria Colonial de "La Caixa"). Elaboració 1999-2011. Posteriors inspeccions bianuals.