PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

Informació general

Amb el Decret 82/2010 de 29 de juny, s‘aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, pel qual aquests han de comunicar la seva afectació, mitjançant el registre electrònic de plans d’autoprotecció, i elaborar un d’un Pla d’Autoprotecció Homologat.

El termini per presentar el Pla d’Autoprotecció a l’Entitat Local o Ajuntament es de 6 mesos a contar des del inici de l’activitat.

Per les activitats o centres que ja disposen d’un Pla d’Autoprotecció hi ha un termini de 1 any des de la publicació del Decret (7 de juliol de 2010) per adaptar-lo al nou Decret i Homologar-lo.

Estudi Mirall disposa de personal acreditat per elaborar i signar Plans d’Autoprotecció per activitats i centres per a la protecció civil local.

Ens podeu demanar pressupost al telèfon 93 415 71 25, o enviant-nos un correu a l’adreça: estudimirall@coac.net, i us farem un pressupost adequat a les vostres circumstàncies.