REHABILITACIÓ DE FAÇANES, COBERTA I REFORÇ ESTRUCTURAL

SITUACIÓ: Carrer Nou de Santa Eulàlia 11 B, Barcelona 

PROJECTE: Franccesc Daví, 2021

COL·LABORADORS: Estudi Mirall Arquitectes Associats scp

OBRA: Francesc Daví, 2021

PROMOTOR: Bernat Tort

CONSTRUCTOR: Jaume Marès, New Reformes BCN: 

COST DE L'OBRA: 60.200 €