EDIFICI DE 3 HABITATGES I APARCAMENT (053)

SITUACIÓ:

C/. Repartidor nº 25. Barcelona.

PROJECTE:

(Estudi Mirall, Arq. Ass.) Francesc Daví Aragay. Joan Gómez. (1994).

COL·LABORACIÓ:

OBRA:

Francesc Daví Aragay (Arq.) Jordi Daví Aragay (Ap.) (1992).

PROMOTOR:

Promotora Euallia S.A.

CONSTRUCTOR:

Coprosa.

SUPERFÍCIE:

627 m2

 

L'any 2004 es va fer un projecte d'ampliació de l'edifici per allotjar dos nous habitatges.