PROJECTE DE 51 HABITATGES UNIFAMILIARS DE P.O. EN FILERA (SPL-186)

SITUACIÓ:
L'Espluga de Francolí. Tarragona.

PROJECTE:
(Estudi Mirall, Arq. Ass.) Francesc Daví. (2002).

COL·LABORACIÓ:
David Garcia Carrera (estructura).

OBRA:
Francesc Daví & Josep Maria Guasch (Ap.) (2007).

PROMOTOR:
F.I.B.S. & Ajuntament de l'Espluga de Francolí.

CONSTRUCTOR:
Construcciones Jaldo S.L.

SUPERFÍCIE:
7.611 m2. PEM: 2.108.000 €