El dia 13 d’abril de 2013 es publicà al BOE el RD 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Afecta tant als edificis nous com als existents de qualsevol època.

 

Aquest decret obliga a tots els edificis, en particular als d'habitatges i/o unitats que els componen, a disposar del Certificat d’Eficiència Energètica quan es venguin o lloguin.  Així mateix obliga als edificis públics a tenir aquest certificat.

 

El certificat, un cop obtinguda la etiqueta de eficiència energètica, té una validesa de 10 anys

 

La aplicació del decret es obligari a partir del 1 de Juny de 2013 per a tots els edificis d’habitatges i locals i per a edificis públics de més de 500 m2. En dates posteriors serà d’aplicació per altres tipus d’edificis.