Tarifes per redacció i tramitació de CEE ( preus area metropolitana de Barcelona) 

 

Habitatge en Bloc de pisos  igual o menor de 100m2...................................160 eur.

Habitatge  unifamiliar igual o menor de 150m2..............................................210 eur.

Local Comercial igual o menor de 150 m2.....................................................250 eur.

 

Edifici d'habitatges complert de  menys de 10 anys ( si hi ha planols i informació de instal·lacions)

3-20 habitatges...........................................................................................400 eur.

20-40 habitatges........................................................................................ 500 eur.

40-60 habitatges..........................................................................................600 eur.  

 

Edifici d'habitatges complert de  més de 10 anys ( sense  planols ni informació de instal·lacions)

3-20 habitatges...........................................................................................600 eur.

20-40 habitatges..........................................................................................700 eur. 

40-60 habitatges .........................................................................................800 eur.

 

Nota : S'inclou Redacció, Mesures de millora, Tramitació, Obtenció d'Etiqueta energètica  i Assegurança R.C.   

Nota: No s’inclou IVA ni la taxa oficial (aprox 11 eur./habitatge)

Nota : En cas de que a la vegada del CEE es vulgui fer també la cèdula d’habitabilitat d'un habitatge ( de menys de 100 m2) es preveu un preu conjunt de 250€ ( IVA no inclòs)