CENTRE D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DE GUALBA (CAP-316)

SITUACIÓ:

Gualba. Barcelona.

PROJECTE:

(Estudi Mirall, Arq. Ass.) Jesús M. Parra Garriga. (2006).

COL·LABORACIÓ:

Manel Comas (instal·lacions). Bis arquitectes (estructures)

OBRA:

No executat.

PROMOTOR:

Ajuntament de Gualba / Departament de Salut.

CONSTRUCTOR:

SUPERFÍCIE:

457 m2 PEM 549.689,17 eur