REFORMA I AMPLIACIÓ DEL C.E.I.P. L'AIXART (CRT-373)

SITUACIÓ:
Cervià de Ter. Girona.

PROJECTE:
(Estudi Mirall, Arq. Ass.) Jesús Maria Parra (2007-en redacció).

COL·LABORACIÓ:

OBRA:

PROMOTOR:
Depart. d'Educació

CONSTRUCTOR:
GISA

SUPERFÍCIE:
982 m2 PEC 1.057.048,27 eur.