PROJECTE DE REFORMA DE LOCAL PER ALLOTJAR UNA LLAR DE INFANTS

SITUACIÓ:

CARRER OLERDOLA 45-47 / AV. ARNAU DE VILANOVA.

PROJECTE:

GENER 2016

COL·LABORACIÓ:

DIP, ENGINYERS

OBRA:

SETEMBRE 2016

PROMOTOR:

BALCELLS MAYOL S.L.

CONSTRUCTOR:

CONSTRUCCIONES ZOMAR S.L.

SUPERFÍCIE:

455,40 M2

 

COST FINAL OBRA :  326.370 € + IVA