ITE Breu Informació general

Des de el 26 de febrer de 2011  es vigent el Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) DOGC 26.11.2010, que estableix que hauran de passar una revisió obligatòria tots els edificis d'habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat.

 

Què és la ITE?

És el mitjà que regula la Administració per tal de verificar que els propietaris mantenen els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu. Una ITE té tres passos:

1. la inspecció visual dels elements comuns de l'edifici que fa l'arquitecte encarregat. Si durant aquesta inspecció es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l'arquitecte ho ha de comunicar immediatament tant a la propietat com a l'ajuntament perquè s'adoptin les mesures urgents.

2. la redacció de l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per part del mateix arquitecte. Segons les deficiències detectades pot ser necessari la realització d'obres de reparació i el consegüent certificat de final d'obres.

3. el certificat d'aptitud emès per l'Administració.