Quan s'ha de passar la ITE?
S'estableixen uns terminis màxims per dur a terme la inspecció del edificis segons la seva edat , amb el següent calendari

 

· Anteriors a 1930: Fins al 31.12.2012

· Entre 1931 i 1950: Fins al 31.12.2013

· Entre 1951 i 1960: Fins al 31.12.2014.

· Entre 1961 i 1970: Fins al 31.12.2015

· A partir de 1971: Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat